Túi lọc cặn chất lỏng

Túi lọc chất lỏng dùng để loại bỏ cặn trong chất lỏng, lọc tinh hay lọc thô tùy vào kích thước lọc của túi