Túi lọc cặn chất lỏng

Túi lọc chất lỏng dùng để loại bỏ cặn trong chất lỏng, lọc tinh hay lọc thô tùy vào kích thước lọc của túi

Túi lọc chất lỏng dùng để loại bỏ cặn trong chất lỏng, lọc tinh hay lọc thô tùy vào kích thước lọc của túi