Lưới lọc inox

Lưới lọc chất lỏng dùng để lọc cặn trong chất lỏng và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Lưới lọc có rất nhiều kích thước mesh khác nhau, tùy nhu cầu cụ thể chúng tôi giới thiệu loại phù hợp cho khách hàng

Lưới lọc chất lỏng dùng để lọc cặn trong chất lỏng và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Lưới lọc có rất nhiều kích thước mesh khác nhau, tùy nhu cầu cụ thể chúng tôi giới thiệu loại phù hợp cho khách hàng