Lõi lọc chất lỏng

Lọc chất lỏng có rất nhiều mẫu mã đa dạng lõi 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch. Lõi lọc sợi quấn, lõi lọc trơn, lõi lọc core inox, lõi lọc giấy xếp với rất nhiều kích thước lọc khác nhau. Tùy vào nhu cầu thực tế của khách hàng

Lọc chất lỏng có rất nhiều mẫu mã đa dạng lõi 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch. Lõi lọc sợi quấn, lõi lọc trơn, lõi lọc core inox, lõi lọc giấy xếp với rất nhiều kích thước lọc khác nhau. Tùy vào nhu cầu thực tế của khách hàng