Giày bảo hộ lao động

Giày bảo hộ lao động là sản phẩm dùng để bảo vệ chân của người lao động để tránh các va đập gây tổn thương đến chân người lao động

Giày bảo hộ lao động là sản phẩm dùng để bảo vệ chân của người lao động để tránh các va đập gây tổn thương đến chân người lao động