Băng keo công nghiệp 3M

Băng keo công nghiệp 3M là băng keo tiêu chuẩn Mỹ được dùng nhiều trong ngành công nghiệp Việt Nam, cáo model như: 764, 898, 610, 8934, 471...rất nhiều dòng sản phẩm băng keo công nghiệp khác

Băng keo công nghiệp 3M là băng keo tiêu chuẩn Mỹ được dùng nhiều trong ngành công nghiệp Việt Nam, cáo model như: 764, 898, 610, 8934, 471...rất nhiều dòng sản phẩm băng keo công nghiệp khác